• Հայերեն
  • Русский
  • English

Հարգելի տափերականցիներ մեկնարկել է 2021թ.-ի գյուղատնտեսական տարվա գյուղատնտեսական ապահովագրության գործընթացը:

Տեղեկատվություն

         Մեկնարկել է 2021 թվականի գյուղատնտեսական տարվա համար ապահովագրական պայմանագրերի կնքման գործընթացը.

Գյուղատնտեսության ապահովագրությունն՝ ըստ ապահովագրման ռիսկերի, մշակաբույսերի, ժամկետների և մարզերի

ՌԻՍԿ

ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍ

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ

ՄԱՐԶԵՐ

Կարկտահարություն և հրդեհ

խաղող

 

մարտի 25-ը

Արմավիր

Արարատ

Վայոց ձորի Կոտայք

ՏավուշԱրագածոտն

ծիրան

դեղձ

մարտի 20-ը

Բոլոր մարզերում

աշնանացան և/կամ գարնանացան հացահատիկ (ցորեն, գարի և վարսակ)

մայիսի 1-ը

Կարկտահարություն

 

խնձոր

ապրիլի 20-ը

Բոլոր մարզերում

աշնանացան և/կամ գարնանացան հացահատիկ(ցորեն, գարի և վարսակ)

մայիսի 1-ը

սալոր

մարտի 25-ը

վաղահաս կարտոֆիլ

մարտի 10-ը

միջին-վաղահաս, միջին-ուշահասկարտոֆիլ

մարտի 20-ը

ուշահասկարտոֆիլ

ձմերուկ և սեխ

ապրիլի 25-ը

Արմավիր

ԱրարատԱրագածոտն

Գարնանային ցրտահարություն

խաղող

փետրվարի 20-ը

Արմավիր

Արարատ

 Վայոց ձորԿոտայք

ՏավուշԱրագածոտն

ծիրան

դեղձ

սալոր

մարտի 20-ը

Բոլոր մարզերում

վաղահաս կարտոֆիլ

մարտի 10-ը

միջին-վաղահաս, միջին-ուշահաս կարտոֆիլ

մարտի 20-ը

ուշահաս կարտոֆիլ

Համակցված ռիսկեր*

խաղող

փետրվարի 20-ը

Ապահովագրվող մշակաբույսերի համակցված ռիսկերն ընդգրկող մարզերում

ծիրան

դեղձ

վաղահաս կարտոֆիլ

մարտի 10-ը

միջին-վաղահաս, միջին-ուշահասկարտոֆիլ

մարտի 20-ը

ուշահաս կարտոֆիլ

սալոր

 

*Ծիրանի, խաղողի և դեղձի ապահովագրության դեպքումպայմանագիրը կարող է կնքվել ինչպես «կարկտահարություն և հրդեհ» կամ «գարնանային ցրտահարություն» ռիսկերի գծով առանձին, այնպես էլ դրանց համակցմամբ:Սալորի, կարտոֆիլի ապահովագրության դեպքում պայմանագիրը կարող է կնքվել ինչպես «կարկտահարություն» կամ «գարնանային ցրտահարություն» ռիսկերի գծով առանձին, այնպես էլ դրանց համակցմամբ:

         Ծրագրի պայմաններին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ «Գյուղատնտեսությունը Ապահովագրողների Ազգային Գործակալություն» ՀԿ-ի՝ https://aina.am և ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության՝https://mineconomy.am պաշտոնական կայքերում։

Տեղեկատվություն

         Մեկնարկել է 2021 թվականի գյուղատնտեսական տարվա համար ապահովագրական պայմանագրերի կնքման գործընթացը.

Գյուղատնտեսության ապահովագրությունն՝ ըստ ապահովագրման ռիսկերի, մշակաբույսերի, ժամկետների և մարզերի

ՌԻՍԿ

ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍ

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ

ՄԱՐԶԵՐ

Կարկտահարություն և հրդեհ

խաղող

 

մարտի 25-ը

Արմավիր

Արարատ

Վայոց ձորի Կոտայք

ՏավուշԱրագածոտն

ծիրան

դեղձ

մարտի 20-ը

Բոլոր մարզերում

աշնանացան և/կամ գարնանացան հացահատիկ (ցորեն, գարի և վարսակ)

մայիսի 1-ը

Կարկտահարություն

 

խնձոր

ապրիլի 20-ը

Բոլոր մարզերում

աշնանացան և/կամ գարնանացան հացահատիկ(ցորեն, գարի և վարսակ)

մայիսի 1-ը

սալոր

մարտի 25-ը

վաղահաս կարտոֆիլ

մարտի 10-ը

միջին-վաղահաս, միջին-ուշահասկարտոֆիլ

մարտի 20-ը

ուշահասկարտոֆիլ

ձմերուկ և սեխ

ապրիլի 25-ը

Արմավիր

ԱրարատԱրագածոտն

Գարնանային ցրտահարություն

խաղող

փետրվարի 20-ը

Արմավիր

Արարատ

 Վայոց ձորԿոտայք

ՏավուշԱրագածոտն

ծիրան

դեղձ

սալոր

մարտի 20-ը

Բոլոր մարզերում

վաղահաս կարտոֆիլ

մարտի 10-ը

միջին-վաղահաս, միջին-ուշահաս կարտոֆիլ

մարտի 20-ը

ուշահաս կարտոֆիլ

Համակցված ռիսկեր*

խաղող

փետրվարի 20-ը

Ապահովագրվող մշակաբույսերի համակցված ռիսկերն ընդգրկող մարզերում

ծիրան

դեղձ

վաղահաս կարտոֆիլ

մարտի 10-ը

միջին-վաղահաս, միջին-ուշահասկարտոֆիլ

մարտի 20-ը

ուշահաս կարտոֆիլ

սալոր

 

*Ծիրանի, խաղողի և դեղձի ապահովագրության դեպքումպայմանագիրը կարող է կնքվել ինչպես «կարկտահարություն և հրդեհ» կամ «գարնանային ցրտահարություն» ռիսկերի գծով առանձին, այնպես էլ դրանց համակցմամբ:Սալորի, կարտոֆիլի ապահովագրության դեպքում պայմանագիրը կարող է կնքվել ինչպես «կարկտահարություն» կամ «գարնանային ցրտահարություն» ռիսկերի գծով առանձին, այնպես էլ դրանց համակցմամբ:

         Ծրագրի պայմաններին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ «Գյուղատնտեսությունը Ապահովագրողների Ազգային Գործակալություն» ՀԿ-ի՝ https://aina.am և ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության՝https://mineconomy.am պաշտոնական կայքերում։

Որոնում կայքում

Մեր էջը Ֆեյսբուքում

Կառուցապատողի ուղեցույց

Շինարարական փաստաթղթերի օրինակելի ձևեր

Նախագծերի կատալոգներ